Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
11.09.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w ramach systemu utrzymania dróg wojewódzkich GPS.
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/63/UNSS/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 07.09.2009r.
Numer umowy: 102/2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
30-085 Kraków
ul. Głowackiego 56
Wykonawca:
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp.z o.o. ul.Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
Przedmiot umowy : Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w ramach systemu utrzymania dróg wojewódzkich GPS.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych