Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Poprawa odwodnienia DW nr 956 w m. Sułkowice, ul. Partyzantów odc. 070 km 0 450 do odc. 070 km 1 200
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/NPU-18/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 24.09.2009r
Numer umowy : 55/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
POLDIM Spółka Akcyjna 33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 37a

Przedmiot umowy:
„Poprawa odwodnienia DW nr 956 w m. Sułkowice, ul. Partyzantów odc. 070 km 0 450 do odc. 070 km 1 200.”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.