Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
13.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie audytu organizacyjnego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/67/UNSS/09
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 21.10.2009
Numer umowy: 124/2009/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Strategie Personalne Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 17/4, 31-103 Kraków
Przedmiot umowy: Przeprowadzenie audytu organizacyjnego
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych