Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.11.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Wynajem nośnika samochodowego wraz z kierowcą do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010” „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2009/2010 - drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu” „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami i sprzętu wraz z operatorem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/NPU-04-X/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 83/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 13 października 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: „Firma Usługowo – Handlowa” Jan Pajor, Bilsko 101, 33-314 Łososina Dolna.
PRZEDMIOT UMOWY: „Wynajem nośnika samochodowego wraz z kierowcą do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010”
NUMER UMOWY: 84/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 13 października 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica - Zdrój.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2009/2010 - drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu”
NUMER UMOWY: 85/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 13 października 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Wjciech Fiut /ZBiUD/, ul Węgierska 204, 33-300 Nowy Sącz.
PRZEDMIOT UMOWY: „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami i sprzętu wraz z operatorem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010”
Oryginały umów znajdują się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umów do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.