Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.11.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Roboty związane z zimowym utrzymaniem dojazdów do promu na rzece Wisła w miejscowości Borusowa, Nowy Korczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Żabno – Tarnów
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/U-86/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy: 02.11.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-86/2009
Przedmiot umowy: Roboty związane z zimowym utrzymaniem dojazdów do promu na rzece Wisła w miejscowości Borusowa, Nowy Korczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Żabno – Tarnów
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: BOSMAN S.C. 32-262 Borusowa 1
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów