Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
10.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja dróg wojewódzkich - odtworzenie warstwy ścieralnej odcinka DW nr 965 w m. Nowy Wiśnicz - zamówienie uzupełniające do umowy nr 134/2009/ZDW z dnia 05.11.2009 r.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 2 XII/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 04.12.2009 r.
Numer umowy: 151/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów
Przedmiot umowy: Modernizacja dróg wojewódzkich - odtworzenie warstwy ścieralnej odcinka DW nr 965 w m. Nowy Wiśnicz - zamówienie uzupełniające do umowy nr 134/2009/ZDW z dnia 05.11.2009 r.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych