Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
14.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie studni rewizyjnej na wylocie przepustu w m. Łąkta Górna w ciągu DW nr 965
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/NPU-34/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 01.12.2009r
Numer umowy : 85/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
ECO-NAR” Iwona Narek 31-212 Kraków, ul. Imbramowska 3/11

Przedmiot umowy:
„Wykonanie studni rewizyjnej na wylocie przepustu w m. Łąkta Górna w ciągu DW nr 965”.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.