Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
14.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonania systemu monitoringu sterowników ruchu drogowego oraz stacji meteorologicznych pracujących na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3 - 271/81/UNSS/09
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 02.12.2009 r.
Numer umowy: 147/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Peek Traffic Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krakowska 60, 32-064 Rudawa
Przedmiot umowy: " Wykonania systemu monitoringu sterowników ruchu drogowego oraz stacji meteorologicznych pracujących na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego "
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych