Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.12.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Usługi recepcyjne w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym w Zakopanem przy ul. Bulwary Słowackiego 12
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-104/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 247/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 08.12.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Usługi recepcyjne w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym w Zakopanem przy ul. Bulwary Słowackiego 12"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Usługowa Wanda Wojciechowska, ul. Bulwary Słowackiego 10a, 34-500 Zakopane

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.