Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
18.12.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Awaryjna naprawa, zabezpieczenie i uszczelnienie uszkodzonego odwodnienia na moście w m. Górka- Sokołowice w ciągu DW 768 odc. 040 km 1+785
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271/2-8/20
Wadium:
Nie jest wymagane
Umowa:
Data zawarcia umowy 12.11.2020r
Numer umowy: 19/2020/RDWJ
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : FHPU PAŁASZ Bogusław Pałasz Rokiciny Podhalańskie.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice