Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa mostu w m. Gorlice na potoku Stróżowianka - roboty dodatkowe.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP4VI/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 25.06.2009 r.
Numer umowy: 86/2009/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul.Kołłątaja 5,38-300 Gorlice
Przedmiot umowy: Przebudowa mostu w m. Gorlice na potoku Stróżowianka - roboty dodatkowe.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pe;lna treśc umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych