Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi utrzymania sieciowej bazy danych programu STCL służącego do inwentaryzacji środków trwałych na zewnętrznym serwerze przez okres 12 miesięcy
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 15 czerwca 2009 r.
Numer umowy: 81/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Justyna Dobija prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SBPro, ul. Grzegórzecka 77, 31-559 Kraków
Przedmiot umowy: "Świadczenie usługi utrzymania sieci bazy danych programu STCL służącego do inwentaryzacji środków trwałych na zewnętrznym serwerze przez okres 12 miesięcy"
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych