Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
21.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Zabezpieczenie skarpy uszkodzonej podczas intensywnych opadów deszczu i podtopień w m. Harbutowice w ciągu drogi woj. nr 956.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/ZP-23/2009
Wadium:
5.000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 08.09.2009r
Numer umowy : 50/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo ”WOD-KAN-MEL” Roman Sułkowski i Wspólnicy Spółka Jawna Sowliny 56, 34-601 Limanowa

Przedmiot umowy:
„Zabezpieczenie skarpy uszkodzonej podczas intensywnych opadów deszczu i podtopień w m. Harbutowice w ciągu drogi woj. nr 956.”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.