Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
18.09.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz poprawa odwodnienia na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach z podziałem na 2 zadania.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/ZP-33/2009
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 20.10.2009r
Numer umowy : 70/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
„TRANSCO” Firma Usługowo – Budowlana Adam Miernik 34-242 Łętownia 625

Przedmiot umowy:
„Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz poprawa odwodnienia na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach z podziałem na 2 zadania”. Zadanie nr 1.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.


Data zawarcia umowy : 20.10.2009r
Numer umowy : 71/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
„TRANSCO” Firma Usługowo – Budowlana Adam Miernik 34-242 Łętownia 625

Przedmiot umowy:
„Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz poprawa odwodnienia na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach z podziałem na 2 zadania”. Zadanie nr 2.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.