Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.09.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Dostawa 70 ton mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w workach dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie z podziałem na dwa zadania
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/ZP-32/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Zadanie nr 1
Data zawarcia umowy: 19.10.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-79/ZP-32/2009
Przedmiot umowy: Jednorazowy zakup i dostawa 40 ton mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w workach dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie obwód drogowy w Sieradzy, adres: Sieradza 229, 33-240 Żabno::
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: POLDIM S.A.. 33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 37 A
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów
Zadanie nr 2
Data zawarcia umowy: 19.10.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-80/ZP-32/2009
Przedmiot umowy: Jednorazowy zakup i dostawa 30 ton mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w workach dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie obwód drogowy w Ciężkowicach, adres: 33-190 Ciężkowice, ul. Równa 10
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: POLDIM S.A.. 33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 37 A
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów