Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.11.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Wykonania opinii technicznej dotyczącej możliwości przejazdu przez trzy obiekty mostowe samochodów ciężarowych o DMS powyżej 15 ton (do 30 ton)
Numer postępowania / zamówienia:
RDW-J-V-43/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 22.10.2009r
Numer umowy : RDW-J-V-43/2009
Wykonania opinii technicznej dotyczącej możliwości przejazdu przez trzy obiekty mostowe samochodów ciężarowych o DMS powyżej 15 ton (do 30 ton)
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Budowlano – Projektowe KOMBUD-PTOJEKT 32-435 Krzczonów, Kokotów 437
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice