Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
13.08.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zabezpieczenie uszkodzonego korpusu drogowego DW 958 w m. Raba Wyżna
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-60/21
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Umowa:
Numer umowy: 195/2021/ZDW
Data zawarcia umowy: 16.08.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Zabezpieczenie uszkodzonego korpusu drogowego DW 958 w m. Raba Wyżna

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ROL Andrzej Rol Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych