Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
15.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Remont zabezpieczenia podpór mostu na rzece Sękówka w miejscowości Sękowa usytuowanych w korycie rzeki . Droga wojewódzka nr 977, odcinek 260 km 0 048
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/ZP-15/2009
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 27-07-2009
Numer umowy : RDWT/U-51/ZP-15/2009


Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Rejon Dróg wojewódzkich w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 a
WYKONAWCA :
Przedsiębiorstwo WOD-KAN-MEL Roman Sułkowski i Wspólnicy Spółka Jawna, 34-601 Limanowa, Sowliny 56

Przedmiot umowy:
Remont zabezpieczenia podpór mostu na rzece Sękówka w miejscowości Sękowa usytuowanych w korycie rzeki . Droga wojewódzka nr 977, odcinek 260 km 0 048

Oryginały umów znajdują się w RDW - pok nr 11
Pełna treść umowy do wglądu w RDW -pok nr 11