Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
27.07.2010
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
"Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzonej nawierzchni wraz z korpusem drogowym DW nr 975 w m. Lipie"
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DI-3-271-74/10
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 16.08.2010 r.
Numer umowy: 117/2010/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: TRANS - KONSPOL Sp. z o.o.
ul. Grottgera 3, 33-300 Nowy Sącz
Przedmiot umowy: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzonej nawierzchni wraz z korpusem drogowym DW nr 975 w m. Lipie"
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych