Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.08.2010
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Bieżąca likwidacja skutków powodzi – remont przepustów DW 982 i DW 984
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-29/10
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: RDWT/U-69/ZP-29/2010
DATA ZAWARCIA UMOWY: 21-09-2010 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA: Zakład Robót Inżynieryjnych DROMELK Zbigniew Brenner z siedzibą ul. Bitwy pod Monte Cassiono 3/116, 33-100 Tarnów
PRZEDMIOT UMOWY: „Bieżąca likwidacja skutków powodzi – remont przepustów DW 982 i DW 984”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów - Zamówienia Publiczne
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów - Zamówienia Publiczne