Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Remont korpusu drogi wojewódzkiej nr 949 w m. Polanka Wielka
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-RDW-K-30/2009
Wadium:
6.000,00
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr ; RDW-K-V-35/2009 z dn:25.08.2009r. Aneks nr 1 z dn: 25.08.2009
Strony umowy: Zamawiający :
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ,30-085 Kraków ,ul.Głowackiego 56
Wykonawca:
p.Franciszek Fryc PBDM "DROG_BUD" 34-116 Spytkowice ul.Zamkowa 3Przedmiot zamówienia:
Usuwanie skutków powodzi-naprawa korpusu drogi wojewódzkiej nr 949 w m.Polanka Wielka.
Oryginał umowy znajduje się w siedzbie ZDW-RDW w Krakowie z/s w Rząsce ul.Sucha 44 pokój nr.5.