Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, analizą finansową, analizą wrażliwości, analizą ryzyka i analizą oddziaływania na środowisko dla zadań inwestycyjny: 1. „Obwodnica Podegrodzia” 2. „Obwodnica Dobczyc” 3. „Modernizacja drogi woj. nr 956/955/967 Biertowice – Łapczyca Etap I – część I: Modernizacja drogi woj. nr 956 Biertowice – Zembrzyce i modernizacja drogi woj. nr 955 Sułkowice – Jawornik”. 4. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 956/955/967 Biertowice – Łapczyca etap I – cz. II: Modernizacja dr. woj. 967 na odcinku Myślenice – Łapczyca – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót” 5. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką” 6. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów – Konieczna”
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 4V/09
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP4V /09


Data zawarcia umowy 22 czerwca 2009r

Numer umowy: 83 /2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Wykonawca: OPTIMA Baca Robert, Zławieś Mała ul. Przy Lesie 3, 87-134 Zławieś Wielka

Przedmiot umowy : Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, analizą finansową, analizą wrażliwości, analizą ryzyka i analizą oddziaływania na środowisko dla zadań inwestycyjny:
1. „Obwodnica Podegrodzia”
2. „Obwodnica Dobczyc”
3. „Modernizacja drogi woj. nr 956/955/967 Biertowice – Łapczyca Etap I – część I: Modernizacja drogi woj. nr 956 Biertowice – Zembrzyce i modernizacja drogi woj. nr 955 Sułkowice – Jawornik”.
4. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 956/955/967 Biertowice – Łapczyca etap I – cz. II: Modernizacja dr. woj. 967 na odcinku Myślenice – Łapczyca – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót”
5. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką”
6. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów – Konieczna”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych