Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.08.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich oraz pozimowym oczyszczaniem dróg objętych zadaniem nr 9 w skład, którego wchodzi droga nr 979 i 977 na odcinku Gorlice – Zagórzany – Moszczenica – Gorlice, długość odcinka 12,9 km
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa nr RDWT/U-45/ZP-10/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 15-06-2009
Numer umowy : RDWT/U-45/ZP-10/2009


Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Rejon Dróg wojewódzkich w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 a
WYKONAWCA :Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila, z siedzibą Wilczyska 64, 38-350 Bobowa
Przedmiot umowy:
prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich oraz pozimowym oczyszczaniem dróg objętych zadaniem nr 9 w skład, którego wchodzi droga nr 979 i 977 na odcinku Gorlice – Zagórzany – Moszczenica – Gorlice, długość odcinka 12,9 km

Oryginały umów znajdują się w RDW - pok nr 11
Pełna treść umowy do wglądu w RDW -pok nr 11