Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.03.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 1 – VeloDunajec Szczawnica – Zabrzeż Część 2 – VeloDunajec Zabrzeż – Stary Sącz Część 3 – EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy Część 4 – Wiślana Trasa Rowerowa Ujście Podłężanki – Niepołomice Część 5 – EuroVelo 11 Czchów (zapora) – Lusławice
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-19/18
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
• Część 1: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
• Cześć 2: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
• Cześć 3: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
• Cześć 4: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
• Cześć 5: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
17.04.2018r. godz. 09:30
Rozstrzygnięcie postępowania: