Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.07.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-62/18
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:

CZĘŚĆ III. RDW Myślenice:
• Zadanie 1 – 75 000,00 zł
• Zadanie 3 – 45 000,00 zł

CZĘŚĆ IV. RDW Nowy Sącz:
• Zadanie 4 – 40 000,00 zł
• Zadanie 6 – 45 000,00 zł
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
05.09.2018 r. godz. 09:30
przetarg62.18@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich MYŚLENICE
­Zadanie 1. Droga wojewódzka nr 946, 956, 957
Data zawarcia umowy: 22.10.2018 r.
Numer umowy: 31/2018/RDWM
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Pan Kazimierz Sobaniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe "DROGBUD" z siedzibą Zawoja 1970, 34-222 Zawoja
Przedmiot umowy: Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części
Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich MYŚLENICE
­Zadanie 1. Droga wojewódzka nr 946, 956, 957

Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich MYŚLENICE
­Zadanie 3. Droga wojewódzka nr 955, 956, 953
Data zawarcia umowy: 22.10.2018 r.
Numer umowy: 32/2018/RDWM
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Pan Paweł Pietrzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POL-BRUK Pietrzak Spółka jawna, ul. Słowackiego 12/39, 32-400 Myślenice
Przedmiot umowy: Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części
Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich MYŚLENICE
­Zadanie 3. Droga wojewódzka nr 955, 956, 953

Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich NOWY SĄCZ
­Zadanie 4. Droga wojewódzka nr 968
Data zawarcia umowy: 18.10.2018 r.
Numer umowy: 41/2018/RDWNS
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o., Brzezna 576, 33-386 Podegrodzie
Przedmiot umowy: Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części
Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich NOWY SĄCZ
­Zadanie 4. Droga wojewódzka nr 968

Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich NOWY SĄCZ
­Zadanie 6. Droga wojewódzka nr 969
Data zawarcia umowy: 18.10.2018 r.
Numer umowy: 42/2018/RDWNS
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o., Brzezna 576, 33-386 Podegrodzie
Przedmiot umowy: Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części
Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich NOWY SĄCZ
­Zadanie 6. Droga wojewódzka nr 969