Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.12.2020
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa obwodnicy m. Lisia Góra w ciągu DW 984 – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-79/20
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
16.03.2021r. godz. 11:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c8215123-14f9-4bfa-ab50-9f6c34fc6494
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg79.20@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy : 148/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 29.06.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Budowa obwodnicy m. Lisia Góra w ciągu DW 984 – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: E&C Sp. z o.o. ul. Ks. G. Augustynika 1A/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – Lider, ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz os. Dywizjonu 303 20/LU7, 31-872 Kraków – Partner, NOWAPROJEKT Agnieszka Nowak ul. Willowa 21, 32-600 Oświęcim – Partner

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.