Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 382
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 RDWK-271-3-2/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
47 RDWM-271-3-3/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania. dostawy
48 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2021 „Sprzedaż ciągnika rolniczego oraz osprzętu z podziałem na 3 zadania” dostawy
49 RDWM-271-3-2/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania. dostawy
50 RDWK-271-3-1/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
51 ZDW-DU-3-271-ZMW/7/2021 „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 3 zadania” dostawy
52 RDWM-271-3-1/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania. dostawy
53 RDWNS-271-3-1/21 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
54 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2021 Ogłaszający przetarg: „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 4 zadania” dostawy
55 ZDW/DU-3-221/1/2021 „Dzierżawa parkingu „Głodówka” o powierzchni 1200 m2 w przy DW Nr... usługi
56 ZDW-DU-3-271-ZMW/2/2021 „Sprzedaż samochodów z podziałem na 5 zadań” dostawy
57 ZDW-DU-3-271-ZMW/1/2021 „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 4 zadania” dostawy
58 RDWT-271-2-1/21 Sprzedaż baraku oraz kontenera magazynowego z podziałem na 2 części. dostawy
59 RDWK-271-1-10/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
60 ZDW-DU-3-271-ZMW/32/2020 „Zakup i dostawa materiałów do wykonania utwardzenia drogi... dostawy
Strona 4 z 26