Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
21.03.2012
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/271-2-3/12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 10.04.2012 r.
Numer umowy: RDWT/U-5/2012
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie , 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5a
Nabywca: Firma Handlowo Usługowa ANDREW , 34-730 Mszana Dolna , Raba Niżna 208
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Zamawiającego