Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.05.2012
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Krakowie z/s w Rząsce z podziałem na dwa zadania.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-3/12
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Umowa:
Rząska-Umowa nr :RDWK-V-6/2012 z dn:12.06.2012

Kupujący : Firma Handlowo Usługowa ANDREW s.c. Kowalczyk Andrzej.Kowalczyk Krzysztof
34-730 Mszana Dona ,Raba Niżna 208

Kęty-Umowa nr :RDWK-V-/2012 z dn:12.06.2012
Kupujący : Firma Handlowo Usługowa ANDREW s.c. Kowalczyk Andrzej.Kowalczyk Krzysztof
34-730 Mszana Dona ,Raba Niżna 208

Oryginały umów znajdują się w siedzbie ZDW-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce ,Rząska ul.Sucha 44.pokój nr 5.