Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
04.07.2012
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-3-2/12
Wadium:
Wymagane wadium w wysokości 500,00 zł.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Umowa:
NUMER UMOWY: 19/2012/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 20 lipca 2012 r.
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
KUPUJĄCY: Firma Handlowo – Usługowa „ANDREW” s.c. Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Kowalczyk 34-730 Mszana Dolna Raba Niżna 208
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew".
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 - Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 - Zamówienia Publiczne.