Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
20.07.2012
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż zbędnego sprzętu z podziałem na 3 zadania.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-2-8/12
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 20.08.2012 r.
Numer umowy: 12/2012/RDWM
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
KUPUJĄCY:
Ireneusz Raczek 32-445 Krzyszkowice 191.
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż zbędnego sprzętu z podziałem na 3 zadania”. Zadanie nr 2 - piaskarka P-1.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.

Data zawarcia umowy: 20.08.2012 r.
Numer umowy: 13/2012/RDWM
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
KUPUJĄCY:
Ireneusz Raczek 32-445 Krzyszkowice 191.
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż zbędnego sprzętu z podziałem na 3 zadania”. Zadanie nr 3 - pług odśnieżny.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.