Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
13.08.2012
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 8 zadań
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271/2-4/12
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 29.08.2012 r
Numer umowy : RDW – J - V – 11/2012
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Firma Handlowo-Usługowa RAFADA s.c. Wielmoża 64a, 32-045 Sułoszowa
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice

Data zawarcia umowy : 29.08.2012 r
Numer umowy : RDW – J - V – 12/2012
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Piotrkowice Małe 97,
32-104 Koniusza
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice

Data zawarcia umowy : 31.08.2012r
Numer umowy : RDW – J - V – 13/2012
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Jakub Matuła zam. Berest 53 33-380 Krynica Zdrój
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice

Data zawarcia umowy : 31.08.2012r
Numer umowy : RDW – J - V – 14/2012
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Andrzejem Bijak zam. Ciszowice 36A, 32-250 Charsznica
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice