Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
11.10.2012
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na dwa zadania
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/271-2-23/12
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa została zawarta z Firmą Handlowo Usługowa ANDREW, s.c., 34-730 Mszana Dolna