Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.01.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg ograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
Wynajem terenów przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie przeznaczonych na wewnętrzną komunikację i postój samochodów - pow. 200,00 m2
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-8-221-3/2013
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: