Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.02.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, ilość 34,00 m3
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-3/13
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Umowa:
Nr umowy RDWT/U-3/2013
data zawarcia umowy 2013-02-25
Sprzedający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie , 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5a
Kupujący: Firma Handlowo Usługowa ANDREW 34-730 Mszana Dolna , Raba Niżna 208
Oryginał umowy do wglądu znajduje się w siedzibie Zamawiającego