Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
05.03.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż zbędnych kontenerów znajdujących się w Obwodzie Drogowym Kęty ul.Fabryczna,z podziałem na 3 zadania.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-4/2013
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
Rozstrzygnięcie postępowania: