Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.07.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
dzierżawa
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
Dzierżawa gruntu o pow. 634,0 m2 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 971 na terenie miasta Krynica Zdrój ul. Zdrojowa z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-8-221-7/2013
Rozstrzygnięcie postępowania: