Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.10.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Dostawę 3.000 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania budynku „Drogomistrzówki” przy ul. Kościuszki 1, 33-350 Piwniczna - Zdrój”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-8-271-ZMW/26/2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania: