Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
18.08.2015
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Jakubowicach
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271/2-6/15
Wadium:
Nie jest wymagane
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 31.08.2015r
Numer umowy : 7/2015/RDWJ
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Firma Transportowa FOREST Marcin Świętoń ul. Polna 15 a 39-200 Dębica
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice