Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.09.2015
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot ogłoszenia:
Bieżące utrzymanie klombów na rondach zlokalizowanych w ciągu DW 776 – Obwodnica Proszowic
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271/2-7/15
Wadium:
nie jest wymagane
Umowa:
Data zawarcia umowy : 18.09.2015r
Numer umowy : 9/2015/RDWJ
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Twój Ogród Stanisław Adamek Makocice 38A 32-100 Proszowice
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice