Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
20.01.2016
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa zadania
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-1/16
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
03-02-2016
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Zadanie 1
data zawarcia umowy : 12-02-2016
nr umowy: 2/2016/RDWT
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon dróg Wojewódzkich w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5a
Wykonawca: ADAM KRUSZYNA F.H.U. ADIM POMOC DROGOWA , Biskupice 134, 32-020 Wieliczka
Zadanie 2
data zawarcia umowy : 12-02-2016
nr umowy: 1/2016/RDWT
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon dróg Wojewódzkich w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5a
Wykonawca: USŁUGI SPRZĘTOWE RĄCZKA KRZYSZTOF , Trzcinica 288, 38-207 Przysieki

Umowy znajdują się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Tarnowie