Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.03.2016
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Wynajem lokali użytkowych Kraków, ul. Głowackiego 56” : - lokal użytkowy o pow. 165,0 m2, z przyległym terenem o pow. 350,0 m2."
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-221/2/2016
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
30.03.2016 r. do godziny 12:00
Rozstrzygnięcie postępowania: