Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.03.2010
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDw w Krakowie z/s w Rząsce z podziałem na dwa zadania.
Numer postępowania / zamówienia:
RDW-K-271-1-2/10
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Umowa:
Umowa nr RDW-K-V11/2010 z dn.22.03.2010
Kupujący Janusz Łakomy ,32-082 Bolechowice ul.Turystyczna 92
Przedmiot umowy zakup 308 mp drewna z RDW Rząska
Umowa nr RDW-K-V-12/2010
Kupujący; Janusz Łakomy ,32-082 Bolechowice ul.Turystyczna 92
Przedmiot umowy zakup 63,1 mp drewna z Obwodu Drogowego w Kętach
Oryginały umów znajdują się w siedzibie RDW Kraków ,Rząska ul.Sucha 44 pokój.nr 5.