Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.10.2010
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-3-1/10
Wadium:
Nie wymagane
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Umowa:
NUMER UMOWY: 83/2010/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 22 listopada 2010 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Woźnica Adam - Tartacznictwo oraz Wyroby z Drewna Ludwinów 9, 28-366 Małogoszcz.
PRZEDMIOT UMOWY: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” - dot. zad nr 1 - plac składowy S. Sącz ul. Źródlana 24.
NUMER UMOWY: 84/2010/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 22 listopada 2010 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Woźnica Adam - Tartacznictwo oraz Wyroby z Drewna Ludwinów 9, 28-366 Małogoszcz.
PRZEDMIOT UMOWY: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” - dot. zad nr 2 - plac składowy w Lasku nr 52a.
Oryginały umów znajdują się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umów do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.