Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
27.02.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z dróg
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/UNSS/2/2023
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
06.03.2023 r. godz. 10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 30/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 08.03.2023 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.
WYKONAWCA:
Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. 20 Stycznia 46, 32-700 Bochnia.
PRZEDMIOT UMOWY:
„Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z dróg".
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach.