Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.04.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-24/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
10.05.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f286a673-e351-11ed-9355-06954b8c6cb9
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie24.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Umowa:
Część 1
Data zawarcia umowy: 06.06.2023r.
Numer umowy: 151/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: WIMED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Tarnowska 48,33-170 Tuchów
Przedmiot umowy: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 1 – RDW Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 2
Data zawarcia umowy: 06.06.2023r.
Numer umowy: 152/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o. ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków

Przedmiot umowy: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 2 – Jakubowice
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 3
Data zawarcia umowy: 06.06.2023r.
Numer umowy: 153/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o. ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków

Przedmiot umowy: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 3 – Myślenice
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 4
Data zawarcia umowy: 06.06.2023r.
Numer umowy: 154/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: WIMED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Tarnowska 48,33-170 Tuchów
Przedmiot umowy: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 4 – RDW Nowy Sącz


Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 5
Data zawarcia umowy: 06.06.2023r.
Numer umowy: 155/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: WIMED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Tarnowska 48,33-170 Tuchów
Przedmiot umowy: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 5 – RDW Tarnów

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych