Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.09.2023
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych gromadzonych w pojemniku
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-271-1-35/23
Wadium:
-
Umowa:
Numer umowy :183/1/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 06.07.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych gromadzonych w pojemniku.

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej Zdroju ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna Zdrój


Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.