Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, realizując obowiązek wynikający z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), upublicznia niniejszym PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2020 r. - poniżej załącza się plik stanowiący przedmiotowy PLAN.


Pobierz Plik PDF (940KB)

 

Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2020 r. (KOREKTA 1 - 07.02.2020 r.) - poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (950KB)

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2020 r. (KOREKTA 2 – 21.02.2020 r.) – poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (710KB)

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2020 r. (KOREKTA 3 – 04.03.2020 r.) – poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (730KB)