Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5728
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5551 ZDW-DN-4-271-123/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
5552 sprawy wewnętrzne DU-5 Naprawy pogwarancyjne systemu MKA - terminale kontrolerskie PIDION usługi
5553 RDWT-271-2-50/22 Wynajem pojazdu WUKO wraz z obsługą usługi
5554 sprawy wewnętrzne DU-1 Rewitalizacja nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m... roboty budowlane
5555 sprawy wewnętrzne - DI-1 Analiza podłoża gruntowego wraz z wykonaniem odwiertów badawczych... usługi
5556 RDWT-271-2-52/22 Zakup bloków betonowych dostawy
5557 RDWT-271-2-53/22 Zakup wymiennych kaset akumulatorowych do UPS dostawy
5558 RDWM-271-2-36/22 Zakup noży do rębaka dostawy
5559 RDWNS-271-2-88/22 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
5560 ZDW-DN-4-271-131/22 Dostawa samochodów osobowych dostawy
5561 sprawy wewnętrzne DI-6 Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej dla przedsięwzięcia pn... usługi
5562 sprawy wewnętrzne DI-4 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych w... usługi
5563 sprawy wewnętrzne DU-5 "Przeniesienie stacji monitorującej ID0071" roboty budowlane
5564 sprawy wewnętrzne DU-1 "Inwentaryzacja stanu 2 inklinometrów zainstalowanych w... usługi
5565 ZDW-DN-4-271-128/22 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
Strona 371 z 382