Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5736
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5626 ZDW-DN-4-271-9/23 Budowa mostu na potoku Jaworzynka w m. Zawoja wraz z rozbudową... roboty budowlane
5627 ZDW-DN-4-271-16/23 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
5628 ZDW-DN-4-271-14/23 Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd... usługi
5629 DU-4-271-1/23 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
5630 ZDW-DN-4-271-12/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach... usługi
5631 RDWM/UNSS/3/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
5632 RDWM/UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
5633 RDWK-271-2-1/23 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
5634 DU-5/UNSS/1/2023 Wykonanie naklejek do promocji MKA dostawy
5635 ZDW-DN-4-271-18/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m... usługi
5636 ZDW-DN-4-271-17/23 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
5637 ZDW-DN-4-271-19/23 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja V: Budowa chodnika w... roboty budowlane
5638 ZDW-DN-4-271-15/23 Rozbudowa skrzyżowania DW 980 z DG 271101K (ul. Kazimierza... usługi
5639 RDWK-UNSS/12/2023 Dostawa bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji. dostawy
5640 ZDW-DN-4-271-20/23 Realizacja projektów z BO! Małopolska –edycja IV: Budowa chodnika w... roboty budowlane
Strona 376 z 383